Müşteri Hizmetleri: 0888 233 00 66

 E-mail: info@onlinefal.net


ASTROLOJİ

Astroloji, göksel cisimlerin insan karakteri ve kaderi üzerine etkilerinin olduğunu öne süren bir kavramdır. Yunanca yıldız anlamına gelen 'astro' ve bilgi anlamına gelen 'logos' kelimelerinden türemiştir. Astroloji gelecekte ne gibi olumlu ve olumsuz etkiler

içerisinde olabileceğiniz konusunda sizi bilgilendiren bir varsayımdır. Astrologlar gökyüzü konumunu gün, ay ve yıl olarak gösteren bir kitap ve ev tabloları kullanarak Yıldız Haritası grafiğini çıkartırlar. Biz buna yıldız haritası diyoruz ve yıldız haritası

içinde bulunduğunuz yıl içerisinde haftalık, aylık ve yıllık olarak sizleri nelerin beklediğini ve olumlu yada olumsuz dönemlerinizin neler olduğunu ve ne yapmanız gerektiği konusunda sizleri bilgilendirir. Gök olaylarına bakarak kehanetlerde bulunmak, özellikle

de felaketleri kestirmek, tarihte pek çok toplumda gözlenmiştir. Yıllık yıldız haritasını çıkartarak sizlerde daha temkinli adımlar atarak hayatınıza çeki düzen verebilirsiniz.

Günümüzde batıda varolan astroloji sisteminin kökeni Eski Yunan'dan gelmektedir. Gelecekle ilgili tahminler, gökyüzü cisimlerinin hava durumunu etkiliyor olduğu görüşündedir. Kısacası yüzyıllardır var olan astroloji her dönem hayatımızda önemli rol oynamıştır.

Bundan çok uzun zaman önce, erkeklerle kadınlar geceleyin yıldızlı gökyüzüne baktılar ve bu yıldızların ne olduğunu, yaşamları üstünde ne etkiler yaptığını merak ettiler. Başlangıçtaki bu ilk sorulardan astroloji doğdu. Hiç kimse, astrolojinin yazı öncesi

geleneğinin ne kadar eski olduğunu tam olarak bilmiyor. Yazılı tarihte ilk ortaya çıkışı ise MÖ 2500 yılında, gezegenlerin insanın kaderini etkileyen güçlü tanrılar olduğuna inanılan Mezopotamya'da olmuştur. Bu konuda yapılan araştırmalar bilim adamları tarafından

keşfedilip bugüne uzanmıştır.

Yıldız Haritası günümüzde yaygın olarak kabul edilen Batı astrolojisinde Nevruz esas alınarak çıkartılır. Çıkartılan bu haritanın takım yıldızlarıyla bir alakası bulunmamaktadır. Esasında Batı Astrolojisi temelini Arap Astrolojisi’nden alır. Göksel konumun

matematiğini ilk geliştirenler müslüman Araplar olmuştur. Günümüzde astrologlar, Güneş'in, Ay'ın ve gezegenlerin insanın yaşamı üzerinde etkileri olduğunu ve bir kişinin geleceğinin kestirilebileceğini öne sürerler. Bazı dergi ve gazetelerde, aynı burçta doğan

herkes için ortak kehanetlerde bulunan yıldız falları yayımlanır. Ama asıl olan kişinin adı, anne adı ve doğum tarihi esas alınarak, matematiksel hesaplamalar yapılarak ortaya çıkartılır.

HEMEN ARAYIN: 0888 233 00 66

Bu Sayfa 546 Kez Görüntülendi

ASTROLOJİ
ASTROLOJİ